Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarden Verschuren-fotografie

Annulering of wijziging datum.

De opdracht kan tot één jaar vooraf kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Dit is ook van toepassing bij een wijziging van de trouwdatum. De reden hiervoor is dat ik de betreffende datum vrij houdt en andere opdrachten heb moeten afwijzen. In veel voorkomende gevallen dekt een bruiloftsverzekering bovenstaande kosten voor het annuleren of wijzigen van een trouwdatum. Annuleren van een fotoshoot dient minimaal 24 uur vooraf te worden gemeld. Bij het niet komen opdagen zonder opgave van reden wordt €50,- in rekening gebracht.

Ziekte.

Indien ik wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid ben om jullie bruiloft te fotograferen, ben ik niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In een dergelijk geval help ik jullie met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens mij zal verrichten. Ik heb daarvoor een uitgebreid netwerk van goede fotografen. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en ik de opdracht moet annuleren, ontvangen jullie de gedane betalingen uiteraard terug.

Technische problemen.

Ik zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel als mogelijk te beperken. Zo worden al mijn foto’s gelijktijdig op twee geheugenkaartjes weggeschreven, heb ik meerdere camera’s en lenzen bij mij en hanteer ik een uitgebreid back-upstrategie. Bij technische problemen ben ik niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.

Verzekering.

Uiteraard beschik ik over een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een eventuele tweede fotograaf en/of assistent valt ook onder deze verzekering.

Auteursrechten.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij mij. Jullie mogen de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé́ doeleinden. Omgekeerd mag ik de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. 

Privacy & AVG.

Mijn verklaring omtrent privacy is online na te lezen: https://verschuren-fotografie.nl. In het kort: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren of om je iets per post op te kunnen sturen. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag.

Vragen?

Neem gerust contact met mij op, e-mail info@verschuren-fotografie.nl of bel 06 106 790 20. Met vriendelijke groet, René Verschuren